TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

2020 – 2021

Bine ați venit la FLY HIGH! Locul unde creștem împreună și facem educație relevantă pentru copiii noștri. Fly High oferă cursuri de învățare a limbii engleze și/sau germane copiilor în anul școlar 2020/2021.

Înscrierea si rezervarea locului

Înscrierea se face pe principiul primul venit-primul servit în limita locurilor disponibile.

Locul se poate rezerva prin completarea formularului de înscriere online, acordul completat pe pagina noastră web și achitarea taxei de înscriere care are valoarea unei luni de curs. Această sumă va fi dedusă din taxa aferentă lunii iunie 2021.

Tarife si detalii programe

Programul 2020/2021 se va desfășura în perioada 14.09.2020 – 18.06.2021

Costurile abonamentelor Fly High pentru anul academic 2020/2021 (ce includ manualele și materialele de lucru INDIVIDUALE) vor fi de:

CURSURI FAȚĂ ÎN FAȚĂ

 • 300 RON/lună pentru cursurile de engleză
 • 200 RON/lună pentru cursurile de engleză cu program vinerea de la ora 17:00 (4-6 ani)
 • 200 RON/lună pentru cursurile de germană

CURSURI ONLINE

 • 250 RON/lună programul online de engleză
 • 170 RON/lună programul online de germană

* Se acorda o reducere de 10% pentru fiecare frate participant la cursuri.

** Toate plățile se vor efectua ONLINE, prin urmare este important să dețineți un cont bancar pentru a putea achita taxa.

*** Notificările de plată se vor primi pe adresa de email comunicată la înscriere. E important sa verificați această adresă în mod regulat.

Cursurile se desfășoară în timpul săptămânii, o dată sau de două ori pe săptămână în funcție de nivelul de limbă și orarul comunicat de echipa Fly High.

Vor putea participa la activitățile Fly High copiii care au fost integrați în colectivitate și care pot merge neînsoțiți la baie. Intrarea la cursuri se face după prezentarea unei adeverințe medicale de înscriere în comunitate, pentru a respecta cerințele în vigoare.

Detalii de plata taxelor

Plata se face în tranșe lunare până la data de 15 ale lunii în curs. Întârzierea achitării taxei atrage după sine pierderea locului la Fly High fără aviz prealabil.

 • Ședințele de la care se absentează nu pot fi recuperate. Cursanții nu vor fi eligibili pentru returnarea sumei aferente lecțiilor de la care au absentat.
 • Retragerea înainte de luna iunie 2021 aduce cu sine pierderea taxei de înscriere.
 • In cazul în care minorul este afectat de o boală contagioasă sau cronică care necesită absența de la centrul nostru mai mult de 4 ședințe se va plăti suma minimă de menținere a locului de 150 lei.
 • Pentru neefectuarea plății la data scadentă, se va percepe o taxă de întârziere de 10% din taxa lunară.

Politica de retragere

În cazul retragerii de la activitățile Fly High se aplică următoarele reguli:

 • dacă anunțați prin email/telefonic retragerea cu minim 2 zile înainte de începerea primei lecții, vi se va restitui taxa de curs plătită, mai puțin o taxă administrativă de 100 RON.
 • Dacă anunțați retragerea în primele două săptămâni de la începerea cursului, vi se va restitui 50% din taxa plătită.
 • Taxa de înscriere nu se restituie în cazul retragerii copilului, după trecerea primelor două săptămâni.

Întrucât colaborarea este prevăzută pe perioada septembrie 2020 – iunie 2021 și solicitările sunt numeroase, nu se pot face retrageri în ultimele luni de activitate (martie, aprilie, mai). Dacă acest lucru survine, taxa lunară trebuie achitată integral până la sfârșitul anului școlar.

PERIOADE DE VACANȚĂ ȘI ZILE LIBERE

 • Vacanța de iarnă: 19.12.2020 – 03.01.2021
 • Vacanță de primăvară: 03.04.2021-11.04.2021 și 30.04.2021 – 09.05.2020
 • Toate zilele libere prin lege din perioada Septembrie 2020 – Iunie 2021.

FLY HIGH se obligă:

 • Să faciliteze participarea la cursurile de limba engleză/germană, în condițiile corespunzătoare vârstei copilului, astfel încât sănătatea și dezvoltarea fizico-psihică a acestuia să nu fie periclitate.
 • Să asigure materialele necesare desfășurării activității didactice pe parcursul programului.
 • Să asigure supravegherea permanentă a copilului pe toată perioada orelor de curs.
 • Să aducă la cunoștință părintelui orarul lunar.
 • Să răspundă de orice act sau faptă a personalului angajat sau terților ce acced în spațiile în care copilul are acces, pe toată durata în care copilul se află sub supraveghere.
 • Să respecte orarul și programul ce au fost stabilite și pentru care nu s-au comunicat modificări.
 • Să predea copilul doar părinților sau persoanelor împuternicite de acestea.
 • Ne rezervăm dreptul de a schimba orele și zilele cursurilor noastre în caz de forță majoră.
 • Nu este responsabil pentru obiectele pierdute lăsate nesupravegheate din incinta sediului nostru. Vă recomandăm să nu le dați copiilor obiecte de valoare pe durata orelor Fly High.

FLY HIGH nu își asumă responsabilitatea pentru copiii nesupravegheați aflați în incinta sediului în afara orelor de curs!

Părintele se obligă:

 • Să plătească la termenul stabilit taxa lunară pentru programul FLY HIGH.
 • Să cunoască și să respecte Codul de disciplină (link) Fly High și să îl aducă la cunoștință copilului cursant.
 • Să declare orice boală și/sau alergii de care suferă copilul.
 • Să furnizeze adeverință medicală de înscriere în comunitate.
 • Să anunțe în cazul în care ar cunoștință de faptul că minorul este afectat de o boală contagioasă, se află în orice situație care nu îi permite intrarea în colectivitate, precum și dacă intervin modificări în cele declarate mai sus.
 • Să anunțe orice schimbare survenită în programul copilului sau lipsa acestuia de la program.
 • Părintele se obligă să încredințeze și să preia personal copilul de la sediul Fly High conform orarului comunicat și să înștiințeze personalul cu privire la persoane desemnate să preia minorul după încheierea activităților.
 • Părintele va colabora cu echipa Fly High pentru găsirea de soluții optime în legătură cu activitatea și comportamentul copilului.
 • Părintele autorizează echipa noastră să aplice măsurile de securitate în beneficiul copilului, în cazul în care nu poate fi contactat în caz de urgență.

Fly High își rezervă următoarele drepturi:

 • de a schimba numărul de elevi dintr-o clasă dacă reglementările locale sau naționale ne cer acest lucru.
 • de a schimba orarul, durata, profesorul în caz de forță majoră și dacă va fi nevoie să trecem la predarea online. Vă asigurăm că vom face tot ce este posibil să continuăm cursurile online cu același orar și același profesor.
 • de a trece de la predare față-în-față la predare online în acord cu reglementările locale și restricțiile impuse de circumstanțe locale sau regionale.
 • de a închide grupe cu mai puțin de 5 cursanți. În cazul în care nu vă putem transfera la o altă grupă potrivită, vă vom returna suma plătită integral, fără a oferi dobândă sau alte compensații.
 • de a ajusta perioada vacanțelor de iarnă și primăvară si zile libere în funcție de reglementările noi pe care Ministerul Educației și Guvernul le vor aplica pe parcursul anului școlar.
 • de a înceta colaborarea în orice moment dacă termenii și cadrul de colaborare nu sunt respectați în totalitate sau dacă copilul absentează timp de 2 săptămâni fără anunțare prealabilă.

PROTECȚIA DATELOR

FLY HIGH vă asigură de confidențialitatea datelor oferite de dumneavoastră.

Informațiile oferite în formularul de înscriere le vom folosi strict pentru administrarea documentelor academice și financiare, pentru a transfera datele necesare partenerilor noștri naționali sau internaționali, în funcție de programul ales, administrarea canalelor de comunicare și pentru a comunica direct privind eventuale evenimente Fly High.

Prin înscrierea la unul din cursurile noastre sunteți de acord ca FLY HIGH să colecteze și să proceseze aceste informații în scopurile menționate mai sus.

Părintele își dă acordul pentru efectuarea unor fotografii, filmări și înregistrări audio în/din timpul sesiunilor. Utilizarea înseamnă reproducerea fotografiilor, filmărilor și înregistrărilor audio în forma tipărită, electronică, pe suport CD/DVD, în publicațiile și materialele furnizorului și/sau pe site-ul FLY HIGH, pagina de Facebook, inclusiv în comunicatele și articolele de presă exclusiv în scopul promovării activității Fly High.

INFORMAȚII FLY HIGH

Veți primi regulat informări, newsletter, mesaje despre activitatea noastră, evenimente viitoare cu copiii sau părinții. Vă rugăm să actualizați orice schimbare de date de contact la 0745606809 sau la office@flyhighromania.ro.

  *vă rugăm specificați numele complet al persoanelor care ar putea prelua copilul la terminarea cursurilor.